ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΒΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΨΑΛΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλέφωνο: 2221092460

|Ισολογισμός 2018 | Αποτελέσματα 2018 |

| Ισολογισμός 2017 | Αποτελέσματα 2017 |

| Ισολογισμός 2016 | Αποτελέσματα 2016 |

| Ισολογισμός 2015 | Αποτελέσματα 2015 |

| Ισολογισμός 2014 |